ΚΛΙΠ ΡΑΒΔΩΝ

Availability:out of stock 0 item(s)
Product Code:KLIP
Go To Compare

ΚΛΙΠ ΡΑΒΔΩΝ
Χρήση : Συνδέει τις ράβδους ασκήσεων μεταξύ τους και δίνει τη δυνατότητα για πολλούς διαφορετικούς σχηματισμούς και πολλές διαφορετικές ασκήσεις .